EU fondovi

Početna » EU fondovi

“Nabava nove IKT tehnologije” — Evidencijski broj nabave 1/2017 — ROBA — 16.3.2017.

Preuzmi dokumentaciju

Odluka o odabiru najbolje ponude za grupu 2. Programi i obuka zaposlenika

Odluka o odabiru najbolje ponude za grupu 1. Računala i računalna oprema

Logotipi EU fondova

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: Unapređenje poslovnih procesa u poduzeću Tremak uvođenjem novih IKT rješenja

 

Opis projekta: Projektom se želi riješiti trenutna ograničenja poduzeća Tremak zbog nedostatnog korištenja i/ili neadekvatnih informacijsko-komunikacijskih tehnologije u poslovnim procesima. Izvor problema je korištenje slabo integriranih informacijskih rješenja na različitim softverskim platformama i nedostatak IKT rješenja na svim organizacijskim razinama. Projekt doprinosi poboljšanju poslovnih procesa u financijama i računovodstvu, strateškom planiranju, proizvodnji, marketingu, prodaji, logistiki i nabavi.

 

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća Tremak

 

Rezultati projekta:

— Implementirane tehnologije za poboljšanje procesa financija, proizvodnje, planiranja, marketinga i logistike i provedena obuka zaposlenika

— 16 novo zaposlenih

— Povećani prihodi od prodaje za 11%

— Povećana novostvorena vrijednost

— Povećan kapacitet proizvodnje za 15%

— Povećana ponuda proizvoda za 5 novih proizvoda

— Povećana ponuda usluga za 5 novih usluga

 

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.057.687,50 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 1.373.535,00 kuna.

 

Trajanje projekta: Od 19.12.2016. do 19.12.2017. godine

 

Osoba za kontakt: Kristina Vuk, voditelj računovodstva

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779/

Logotipi EU fondova

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Promotivne aktivnosti

Članak 1 (8.5.2017.)

Članak 2 (25.9.2017.)

“Sadržaj ove informacije isključiva je odgovornost Tremak d.o.o.”